2 lutego 1937, wtorek

Drohobycz. Bruno Schulz powraca do pracy.

Jego zgłoszenie się „do służby” potwierdza sporządzone następnego dnia pismo dyrektora gimnazjum Tadeusza Kaniowskiego*1. (mo)

  • 1
    Dokument w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie (CPAHU-L), Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29376, k. 195.