18 listopada 2021, czwartek, po godzinie 9.33

Warszawa. Na 198. posiedzeniu Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się pierwsze czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Brunona Schulza.

W imieniu wnioskodawców projekt uchwały1 prezentuje senator Halina Bieda. Przypomina, że w 2022 roku przypada 130. rocznica urodzin Schulza oraz 80. rocznica jego śmierci. Komisja po rozpatrzeniu projektu postanawia wnieść o przyjęcie przez Senat RP projektu uchwały2

Na tym samym posiedzeniu Komisja Ustawodawcza pozytywnie rozpatruje również trzy inne projekty: uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Botaniki, uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza oraz uchwały w 100. rocznicę śmierci księdza Augustyna Strzybnego3.

Według stenogramu4 przebieg posiedzenia, któremu przewodniczy Krzysztof Kwiatkowski, w części dotyczącej roku Schulzowskiego jest następujący:

„Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Dzień dobry państwu. Otwieram posiedzenie Komisji Ustawodawczej. W porządku posiedzenia mamy 4 uchwały okolicznościowe. Czy ktoś z pań, panów senatorów ma uwagi do porządku posiedzenia? Nie widzę zgłoszeń. Stwierdzam, że porządek został przyjęty. Witam też osoby uczestniczące w posiedzeniu zdalnie. Przechodzimy do punktu pierwszego: pierwsze czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Brunona Schulza. Przedstawiciel wnioskodawców, pani senator Halina Bieda. Proszę.

Senator Halina Bieda: Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Jest mi bardzo miło móc zaprezentować projekt uchwały ustanawiający rok 2022 Rokiem Brunona Schultza. Jest to rok szczególny, ponieważ na przyszły rok przypada zarówno okrągła rocznica urodzin Brunona Schultza, sto trzydziesta, jak i okrągła rocznica jego śmierci, osiemdziesiąta. Myślę, że samej postaci nie trzeba tu przypominać. Chciałabym w imieniu wszystkich wnioskodawców prosić komisję o przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu. Dodam tylko, że wyłożone teksty są trochę poprawione stylistycznie. Bardzo bym prosiła o przyjęcie nowego tekstu projektu. (Głos z sali: Trochę poprawionego.) Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Czy ja mogę poprosić kogoś ze współpracowników o tekst z poprawkami? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś z pań, panów senatorów ma jakieś uwagi do zaproponowanego projektu uchwały? (Głos z sali: Nie ma.) Nie widzę zgłoszeń. W takim razie zgodnie… Pani mecenas chce coś… Nie. Nie ma uwag. Rozumiem, że poddajemy… (Głos z sali: Pan mecenas…) A, przepraszam, nie zerknąłem. Mecenas Michał Pruszyński. (Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Pruszyński: Panie Przewodniczący, to ja.) Bardzo proszę. Czy pan mecenas ma jakieś uwagi do projektu?

Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Pruszyński: Dziękuję. Nie mam. Projekt nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Rozumiem, że procedura jest taka sama jak zwykle, czyli normalnie głosujemy nad projektem. Tak, Pani Mecenas? To będzie normalne głosowanie nad projektem uchwały? (Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Beata Mandylis: Tak.) Kto z pań, panów senatorów jest za przyjęciem projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Brunona Schultza [sic! – dopisek MO]? Nie ma żadnych poprawek do tekstu, czyli w brzmieniu… (Wypowiedzi w tle nagrania) Głosują członkowie Komisji Ustawodawczej. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o zamknięcie głosowania zdalnego i podanie zbiorczych wyników. (Senator Halina Bieda: Ja po głosowaniu, Panie Przewodniczący, chciałabym powiedzieć jeszcze jedno zdanie.) 12 głosów za, nikt się nie wstrzymał i nie było głosów… (Głos z sali: Nie, 1 senator się wstrzymał.) Wstrzymał się 1 senator i był 1 głos przeciw. Uchwała została przyjęta. Przy uchwałach okolicznościowych… Pani senator Bieda, mimo że nie jest członkiem komisji, może być sprawozdawcą komisji. Dobrze pamiętam regulamin? (Głos z sali: Nie.) Nie może? (Głos z sali: Zawsze…) A moim zdaniem może. Proszę sprawdzić. (Głos z sali: Na pewno.) Przy uchwałach…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Beata Mandylis: Bardzo przepraszam. Przy pierwszych czytaniach… Proszę zwrócić uwagę na art. 80 ust. 5. W art. 80 ust. 5 jest napisane: na posiedzeniu Senatu sprawozdanie komisji przedstawia wybrany ze składu komisji senator sprawozdawca.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Panie Michale, ja tu popolemizuję. Jaki jest od tego wyjątek? (Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Pruszyński: Art. 84 ust. 7.) Art. 84 ust. 7. (Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Beata Mandylis: Tak, tak. Chodzi o inne uchwały.) Tak, projekt uchwały… (Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Beata Mandylis: Tak, tak. Przepraszam bardzo.) Super. Czy pani senator Bieda zgodzi się pełnić obowiązki senatora sprawozdawcy? (Senator Halina Bieda: Tak. Dziękuję bardzo.) Dziękuję. Nie ma innych kandydatur. Przechodzimy do punktu drugiego… (Senator Halina Bieda: A czy ja mogłabym powiedzieć jeszcze jedno zdanie, Panie Przewodniczący?) Przepraszam, Pani Senator.

Senator Halina Bieda: Ja tylko chciałabym powiedzieć, że w przyszłym roku będzie w Drohobyczu jubileuszowy, dziesiąty festiwal Brunona Schultza, na który wszyscy senatorowie są zaproszeni. Festiwal będzie się odbywał w dniach od 5 do 12 czerwca. Jest propozycja, aby pojechać na otwarcie festiwalu, czyli na piątego. Ja będę w… (Wypowiedź poza mikrofonem) Proszę? (Głos z sali: Na jeden dzień?) Nie. Chodzi o to, żeby być na otwarciu, a wrócić w poniedziałek lub we wtorek, bo potem jest posiedzenie Senatu. Ja od przyszłego posiedzenia będę zbierała chętnych i będę to organizowała. Dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Proszę mnie zapisać. Już się deklaruję. Przechodzimy do punktu drugiego: pierwsze czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Botaniki. Przedstawiciel wnioskodawców, pani senator Jadwiga Rotnicka, której oddaję głos”.

Zobacz też: 22 października 2021, 28 października 2021, 25 listopada 2021, 26 listopada 2021. (mo)