26 listopada 2021, piątek, godzina 12.32

Warszawa. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje uchwałę ustanawiającą rok 2022 Rokiem Brunona Schulza.

Pod przewodnictwem Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego odbywa się trzecie czytanie projektu tej uchwały, obejmujące głosowanie1. Spośród obecnych 98 senatorów za wnioskiem o przyjęcie jednolitego projektu uchwały głosowało 97 osób. Wniosek przeszedł przy jednym głosie przeciw (senatora Stanisława Karczewskiego) i braku głosów wstrzymujących się2

Rok 2022 ogłoszono Rokiem Brunona Schulza. Jest to również Rok Władysława Bartoszewskiego, Bronisława Geremka, Ignacego Łukaszewicza oraz Rok Botaniki3.

Zobacz też: 22 października 2021, 28 października 2021, 18 listopada 2021, 25 listopada 2021. (mo)