22 października 2021, piątek

Warszawa. Do Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Grodzkiego wpływa przygotowany przez grupę senatorów projekt uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Brunona Schulza.

Inicjatywa została podjęta w związku ze 130. rocznicą urodzin Schulza i 80. rocznicą jego śmierci. Po projektem podpisali się następujący senatorowie: Paweł Arndt, Halina Bieda, Alicja Chybicka, Beniamin Godyla, Janusz Gromek, Jolanta Hibner, Danuta Jazłowiecka, Kazimierz Kleina, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Władysław Komarnicki, Beata Małecka-Libera, Ewa Matecka, Janusz Pęcherz, Sławomir Rybicki, Joanna Sekuła, Jerzy Wcisła, Barbara Zdrojewska, Wojciech Ziemniak. Przedstawicielem wnioskodawców została Halina Bieda1.

W projekcie uchwały napisano między innymi: „Recepcja twórczości autora Sklepów cynamonowychSanatorium pod Klepsydrą oraz wciąż nieodnalezionej powieści Mesjasz obejmuje nie tylko Polskę, Ukrainę czy Izrael, ale wiele innych krajów, gdyż opowiadania Brunona Schulza przełożono na ponad 45 języków. W ostatnich latach ukazały się przekłady literatury Schulza na język chiński, turecki, estoński, albański, grecki i wietnamski. Z pewnością świadczy to [o] zwiększeniu zasięgu oddziaływań twórczości pisarza i inspiracji dla nowych pokoleń ludzi kultury, literatów oraz literaturoznawców. Podobny wpływ ma twórczość Schulza na artystów sztuk wizualnych i performatywnych, co roku powstają liczne adaptacje teatralne jego opowiadań, dedykowane mu wystawy plastyczne czy koncerty i filmy”2.

Dołączony do projektu uchwały ramowy program obchodów Roku Brunona Schulza przewiduje: udział senatorów RP w X (jubileuszowym) Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu*, wystawę poświęconą twórczości Schulza w Senacie RP, konkurs dla uczniów szkół średnich w kategoriach: esej, kolaż, cykl zdjęć dedykowany twórczości Schulza3.

Zobacz też: 28 października 2021, 18 listopada 2021, 25 listopada 2021, 26 listopada 2021. W sprawie realizacji programu obchodów: 19 stycznia 2022*. (mo)