8 sierpnia 1924, piątek

Drohobycz. Bruno Schulz załatwia formalności związane ze staraniami o posadę nauczyciela rysunków w Państwowym Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły.

Notariuszowi Stanisławowi Tokarskiemu1, urzędującemu być może przy ulicy Stryjskiej2, przedkłada własnoręcznie przygotowany odpis wierzytelny świadectwa egzaminu państwowego, zdanego przed komisją Szkoły Politechnicznej we Lwowie* 27 lutego 1914 roku. Notariusz stwierdza „dosłowną zgodność niniejszego odpisu z okazanym […] na dwie korony austr. ostemplowanym pierwopisem”3. Sam pobiera opłatę stemplową w wysokości 20 groszy.

Poświadczony dokument Schulz dołączy do przygotowanego nazajutrz podania do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Zobacz też: 6 sierpnia 1924. (mo)

  • 1
    W informacji o śmierci Tokarskiego, opublikowanej w dzienniku „Chwila” z 10 lipca 1926 roku (nr 2625, s. 7–8), anonimowy autor notatki zapisze: „Zmarły cieszył się, dla niezwykłych zalet serca, powszechnym szacunkiem i poważaniem. Uprzejmy i przystępny dla wszystkich, bez względu na pochodzenie i narodowość, niejedną łzę w życiu otarł. Toteż szczery żal wszystkich towarzyszył mu do grobu”.
  • 2
    Takim adresem notariusz posługiwał się w 1912 roku (zob. Spis abonentów c. k. sieci telefonicznych w Galicyi, Lwów 1912, s. 195).
  • 3
    Odpis wierzytelny świadectwa egzaminu państwowego, CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29379, k. 4.