Joanna Sass

Urodzona w 1976 roku. Absolwentka wiedzy o teatrze Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie doktorantka Wydziału Filologicznego macierzystej uczelni.

Pracę magisterską poświęciła teatralnym aspektom prozy Brunona Schulza; przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wiedeńskich losów Schulza. Juror rzeszowskiego Festiwalu Klasyki Europejskiej, autorka haseł teatralnych w Słowniku schulzowskim oraz dwóch artykułów i wywiadu w tomie Gdańsk jest teatrem. Do ścisłego kręgu jej zainteresowań badawczych należą: zagadnienia antropologii i teorii teatru, polsko-niemiecki dialog interkulturalny oraz dzieje sceniczne i powinowactwo prozy Schulza z reformatorską myślą międzywojnia.

OPRACOWAŁA