7 marca 1917, środa

Wiedeń. Bruno Schulz uiszcza czesne za studia architektoniczne w Wyższej Szkole Technicznej.

Opłata semestralna wynosi 50 koron, niewątpliwie finansowo wspiera go rodzina. Mieszkańcy Wiednia* z powodu przedłużającej się wojny zmagają się z coraz większym ubóstwem, wielu słuchaczy politechniki korzysta z systemu stypendialnego bądź za zgodą władz uczelni wpłaca 50 procent wymaganej kwoty za studia. (js)