5 listopada 1916, niedziela

Wiedeń. Bruno Schulz melduje się przy Pfeilgasse 20. Matka Brunona Schulza wyjeżdża do Drohobycza.

Po powrocie do Wiednia Schulz po raz pierwszy melduje się w VIII, a nie, jak dotychczas, w IX dystrykcie miasta. Wybór miejsca nie wydaje się przypadkowy. Od dwóch dni w zamożnej dzielnicy Josefstadt przebywa również jego matka*1. Poza tym mieszkanie pod numerem 9 na parterze kamienicy przy Pfeilgasse 20 jest własnością Wilhelma Thaua, od którego Schulz wynajmował już kwaterę przy Elisabethpromenade 29 (8 marca* – 2 lipca 1915*)2. Możliwe więc, że należy on do grona znajomych rodziny3. (js)

 

  • 1
    Matka Brunona Schulza, Hendel Henriette Schulz (z domu Kuhmärker), po trzydniowym pobycie w Wiedniu udaje się do Drohobycza w dniu przyjazdu syna. Niewykluczone jednak, że udaje się im spotkać. Mieszka ona przy oddalonej o około dziesięć minut drogi Skodagasse 15. 
  • 2
    Por. podpisy osób dysponujących tytułem prawnym do wynajmowanych przez Schulza lokali, znajdujęce się na wypełnionych jego ręką formularzach meldunkowych z 8 marca 1915 i 5 listopada 1916 roku.
  • 3
    W mieszkaniu przy Pfeilgasse 20 Schulz przebywa z niewielką przerwą aż do końca wojny. W przeciwieństwie do poprzednich kwater musi tu więc mieć zameldowanie na pobyt stały. Co więcej, jeszcze w 1923 roku, podczas ostatniej wizyty w Wiedniu, po prawie pięcioletniej przerwie, melduje się w tym samym lokalu. Wszystko wskazuje na to, że właściciel kwatery Wilhelm Thau jest dla Schulza osobą zaufaną.