4 listopada 1916, sobota

Drohobycz. Bruno Schulz po niemal rocznym pobycie w domu ponownie wyjeżdża do Wiednia.

W podróż udaje się C.K. Uprzywilejowaną Koleją Północną Cesarza Ferdynanda, wyrusza prawdopodobnie o godzinie 18.10 z Dworca we Lwowie1. Droga w kierunku zachodnim prowadzi przez przygnębiające rejony wyniszczonej Galicji2, ale też malownicze krajobrazy niezaludnionej części Karpat. Jeśli nie ma dłuższych postojów, w niedzielę około godziny 12 Schulz wysiada na wiedeńskim Dworcu Północnym (Nordbahnhof)*. Możliwe, że decyzja o powrocie do stolicy Monarchii Naddunajskiej podyktowana jest chęcią kontynuowania studiów inżynierskich w tutejszej Wyższej Szkole Technicznej. (js)

  • 1
    Waldheim‘s Kondukteur, Fahrpläne der österreichischen, ungarischen und bosnisch-herzegowischen Eisenbahnen und Dampfschiffe mit einer Eisenbahnkarte, Ausgabe Nov. 1915 – April 1916.
  • 2
    Wielomiesięczne walki z Rosją doprowadzają powiaty w Galicji Wschodniej do ruiny. Tylko do końca września władze monarchii odnotowują w stu dwunastu miastach następujące szkody wojenne: ponad 85 216 tysięcy doszczętnie zburzonych domów i budynków gospodarczych, prawie 64 tysiące bezdomnych rodzin oraz 119 866 zniszczonych obiektów użyteczności publicznej – budowli przemysłowych, kościołów i synagog (Der Wiederaufbau Galiziens. Amtliche Statistik der Zerstörungen, „Neue Freie Presse”, 30 października 1916).