8 marca 1915, poniedziałek

Wiedeń. Bruno Schulz w biurze wizowym policji na Brigittabrücke melduje się w nowym miejscu zamieszkania. 

Po przedłożeniu dokumentu tożsamości i umowy najmu, zostaje zameldowany w lokalu mieszkalnym 5A na parterze kamienicy przy Elisabethpromenade 291. (js)

  • 1
    Brigittabrücke – od 1924 roku Friedensbrücke; Elisabethpromenade – obecnie Roßauer Lände.