20 lutego 1915, sobota

Wiedeń. Bruno Schulz odbiera zasiłek w kasie Centralnej Agencji Pomocy dla Uchodźców Wojennych z Galicji i Bukowiny przy Zirkussgasse 5.

Zobacz też: 27 stycznia 1915*, 28 stycznia 1915*. (js)