15 grudnia 1915, środa

Wiedeń. Bruno Schulz wyjeżdża do Drohobycza.

Bruno Schulz po niemal dwunastu miesiącach pobytu w Wiedniu powraca w rodzinne strony. Wyrusza z Dworca Północnego* Koleją Żelazną Cesarza Ferdynanda (Keiser Ferdinands-Nordbahn) w kierunku Lwowa, stamtąd zaś udaje się do Drohobycza. Droga obejmująca 840 kilometrów prowadzi przez Brno i Kraków. Nie sposób ustalić, kiedy Schulz rozpoczyna podróż, ale powinna mu ona zająć nie więcej niż dwadzieścia godzin1. (js)

  • 1
    Podróż koleją żelazną z Dworca Północnego w Wiedniu do Krakowa trwa 13,5 godziny. Dystans pomiędzy Krakowem a Lwowem pokonywany jest w około 5,5 godziny. Drohobycz oddalony jest od Lwowa o zaledwie 85 kilometrów, to mniej więcej jeszcze godzina jazdy (Waldheim‘s Kondukteur, Fahrpläne der österreichischen, ungarischen und bosnisch-herzegowischen Eisenbahnen und Dampfschiffe mit einer Eisenbahnkarte, Ausgabe Nov. 1915 – April 1916, s. 135; Richard Heisendorff, Die K.uK. privilegierten Eisenbahnen 1828–1918 der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, Wien 1975; Geschichte der Eisenbahnen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, Band 3, Prochaska Wien – Tschechien 1898–1908).