Kuhmärker Jonasz

Wuj Brunona Schulza.

Jonasz Kuhmärker urodził się w roku 1849 w Drohobyczu jako syn Abrahama Kuhmärkera i Chane Weisenberg, zmarł 17 maja 1916 roku w Wiedniu1. Był kuzynem matki Schulza, Hendel Henrietty z domu Kuhmerker2. Miał dwie córki – Lottę i Betty Albinę3. Zamożny przedsiębiorca z Drohobycza, był właścicielem tartaku w Truskawcu i współzarządcą drohobyckiej Spółki Wyrobów Spirytusowych. (js)

  • 1
    Zob. nekrolog: „Neue Freie Presse”, 19 Mai 1916, nr 18585.
  • 2
    Dziad Jonasza Kuhmärkera, Mechel, i ojciec Hendel – Berl Berisch – byli braćmi.
  • 3
    Informacje uzyskane od krewnej Schulza doktor Iny Söllner.