8 kwietnia 1915, czwartek

Wiedeń. Bruno Schulz w kasie Centralnej Agencji Pomocy dla Uchodźców Wojennych z Galicji i Bukowiny przy Zirkussgasse 5 odbiera przysługujący mu zasiłek.

(js)