Listy do władz szkolnych

List do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 10 kwietnia 1928 roku
List do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 9 stycznia 1930 roku
List do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 30 listopada 1936 roku
List do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego <br/> z 9 maja 1934 roku
List do Ministra Błeszyńskiego z 2 lipca 1936 roku
List do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 2 listopada 1928 roku
List do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego <br/> z 9 czerwca 1927 roku
List do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 10 października 1935 roku
Listy do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 20 marca oraz 28 maja 1935 roku
List do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 24 sierpnia 1935 roku
List do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 9 lutego 1934 roku
List do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 30 sierpnia 1934 roku
List do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 4 stycznia 1929 roku