Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego

List Brunona Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 24 sierpnia 1935 roku
List Brunona Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 9 lutego 1934 roku
List do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 4 stycznia 1929 roku
Oświadczenie Schulza o znajomości obcych krajów i języka niemieckiego z 1932 roku
Listy Brunona Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 20 marca 1935 roku i 28 maja 1935 roku
List Brunona Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 30 listopada 1936 roku
List Brunona Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 30 sierpnia 1934 roku
List do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 9 stycznia 1930 roku
List Brunona Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 12 marca 1926 roku
List Brunona Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 16 września 1938 roku
List Brunona Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 2 listopada1928 roku
List Brunona Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 10 października 1935 roku