List Brunona Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 10 października 1935 roku

CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29376, k. 176 i 177.

Rękopis listu Brunona Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 10 października 1935 roku.

Podwójny arkusz szarobiałego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronach pierwszej i czwartej, strony druga i trzecia puste. Wyraźne ślady dwukrotnego złożenia. Format 28,5×23 cm.