List do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 9 stycznia 1930 roku

CPAHU-L, Kuratorium Lwowskie Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29376, k. 114 i 115.

List do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 9 stycznia 1930 roku.

Podwójny arkusz szarobiałego papieru, zapisany czarnym atramentem. Wyraźne ślady dwukrotnego złożenia. Format 34×21 cm.