List Brunona Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 24 sierpnia 1935 roku

CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29376, k. 174 i 175.

Rękopis listu Brunona Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 24 sierpnia 1935 roku.

Podwójny arkusz szarobiałego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronach pierwszej i czwartej, strony druga i trzecia puste.Wyraźne ślady dwukrotnego złożenia. Format 34×21 cm.