Oświadczenie Schulza o znajomości obcych krajów i języka niemieckiego z 1932 roku

CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29379, k. 36.

Oświadczenie Schulza o znajomości obcych krajów i języka niemieckiego z 28 listopada 1932 roku.

Pojedynczy arkusz szarobiałego papieru, zapisany czarnym atramentem. Ledwie widoczny ślad złożenia wzdłuż dłuższego boku. Format 34×21 cm.