Oświadczenie Schulza o znajomości obcych krajów i języka niemieckiego z 1932 roku

Oświadczenie Schulza o znajomości obcych krajów i języka niemieckiego z 28 listopada 1932 roku.

Pojedynczy arkusz szarobiałego papieru, zapisany czarnym atramentem. Ledwie widoczny ślad złożenia wzdłuż dłuższego boku. Format 34×21 cm.