Oświadczenia Schulza o znajomości obcych krajów i języka niemieckiego 

Oświadczenia Schulza o znajomości obcych krajów i języka niemieckiego. Odpis sporządzony 28 listopada 1932 roku.

Pojedynczy arkusz szarobiałego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronie pierwszej (k. 36); strona druga pusta. Format 34×21 cm. Ledwie widoczny ślad złożenia wzdłuż dłuższego boku.

W zbiorach CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29379, k. 36.