Listy Brunona Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 20 marca 1935 roku i 28 maja 1935 roku

Rękopisy listów Brunona Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 20 marca 1935 roku i 28 maja 1935 roku.

Podwójny arkusz szarobiałego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronach pierwszej, trzeciej i czwartej. Strona druga pusta. Format 34×21 cm.