Listy Brunona Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 20 marca 1935 roku i 28 maja 1935 roku

CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, tom XIII, teczka 29376, k. 162 i 163.

Rękopisy listów Brunona Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 20 marca 1935 roku i 28 maja 1935 roku.

Podwójny arkusz szarobiałego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronach pierwszej, trzeciej i czwartej. Strona druga pusta. Format 34×21 cm.