List Brunona Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 12 marca 1926 roku

CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29376, k. 19 i 20.

Rękopis listu Brunona Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 12 marca 1926 roku.

Podwójny arkusz szarobiałego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronach pierwszej i czwartej. Podanie Schulza znajduje się na stronie pierwszej, na stronie czwartej, obok adresu zapisanego ręką Schulza oraz tytułu sprawy, znajduje się opinia dyrekcji gimnazjum. Wyraźne ślady dwukrotnego złożenia. Format 34×21 cm.