List Brunona Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 12 marca 1926 roku

Rękopis listu Brunona Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 12 marca 1926 roku.

Podwójny arkusz szarobiałego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronach pierwszej i czwartej. Podanie Schulza znajduje się na stronie pierwszej, na stronie czwartej, obok adresu zapisanego ręką Schulza oraz tytułu sprawy, znajduje się opinia dyrekcji gimnazjum. Wyraźne ślady dwukrotnego złożenia. Format 34×21 cm.