List Brunona Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 16 września 1938 roku

  • List Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 16 września 1938_1
  • List Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 16 września 1938_2
  • List Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 16 września 1938_3
  • List Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 16 września 1938_4
CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29376, k. 203, 204.

Rękopis listu Brunona Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 16 września 1938 roku.

Dwa osobne, pojedyncze arkusze papieru przebitkowego o wymiarach 29,7×21 cm. Pierwszy arkusz zapisany czarnym atramentem na stronie pierwszej, drugi – prócz adresu napisanego ręką Schulza – zawiera szereg not i pieczęci urzędowych. Wyraźne ślady dwukrotnego złożenia do formatu koperty.