List Brunona Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 16 września 1938 roku

  • List Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 16 września 1938_1
  • List Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 16 września 1938_2
  • List Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 16 września 1938_3
  • List Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 16 września 1938_4

Rękopis listu Brunona Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 16 września 1938 roku.

Dwa osobne, pojedyncze arkusze papieru przebitkowego o wymiarach 29,7×21 cm. Pierwszy arkusz zapisany czarnym atramentem na stronie pierwszej, drugi – prócz adresu napisanego ręką Schulza – zawiera szereg not i pieczęci urzędowych. Wyraźne ślady dwukrotnego złożenia do formatu koperty.