List Brunona Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 9 lutego 1934 roku

CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29376, k. 139 i 140.

Rękopis listu Brunona Schulza do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 9 lutego 1934 roku.

Podwójny arkusz przebitkowego papieru, zapisany czarnym atramentem. Strony druga i trzecia puste. Ledwie widoczny ślad złożenia wzdłuż dłuższego boku. Format 33,5×21 cm.