Oświadczenie Brunona Schulza o znajomości obcych krajów z 1935 roku

CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, tom XIII, teczka 29379, k. 52.

Rękopis oświadczenia Brunona Schulza o znajomości obcych krajów z 1935 roku.

Pojedynczy arkusz szarobiałego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronie pierwszej, druga strona pusta. Format 17,1×21 cm.