List Brunona Schulza do Ministra Błeszyńskiego z 2 lipca 1936 roku

  • List Brunona Schulza do Ministra Błeszyńskiego z 2 lipca 1936_1
  • List Brunona Schulza do Ministra Błeszyńskiego z 2 lipca 1936_2

Rękopis listu Brunona Schulza do Ministra Błeszyńskiego z 2 lipca 1936 roku.

Pojedynczy arkusz papieru o wymiarach 29,9×21 cm. Na pierwszej stronie maszynopisowy odpis listu (bez podpisu Schulza).