List Brunona Schulza do Ministra Błeszyńskiego z 2 lipca 1936 roku

  • List Brunona Schulza do Ministra Błeszyńskiego z 2 lipca 1936_1
  • List Brunona Schulza do Ministra Błeszyńskiego z 2 lipca 1936_2
CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, tom XIII, teczka 29376, k. 183.

Rękopis listu Brunona Schulza do Ministra Błeszyńskiego z 2 lipca 1936 roku.

Pojedynczy arkusz papieru o wymiarach 29,9×21 cm. Na pierwszej stronie maszynopisowy odpis listu (bez podpisu Schulza).