Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

List Brunona Schulza do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1928 roku
List Brunona Schulza do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1924 roku
List Brunona Schulza do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1927 roku
List Brunona Schulza do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 9 maja 1934 roku