List Brunona Schulza do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1927 roku

Rękopis listu Brunona Schulza do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 9 czerwca 1927 roku.

Podwójny arkusz szarobiałego papieru, zapisany czarnym atramentem. Format 34×21 cm. Wyraźne ślady dwukrotnego złożenia.