List Brunona Schulza do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1927 roku

CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29376, k. 33 i 34.

Rękopis listu Brunona Schulza do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 9 czerwca 1927 roku.

Podwójny arkusz szarobiałego papieru, zapisany czarnym atramentem. Format 34×21 cm. Wyraźne ślady dwukrotnego złożenia.