List do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
z 9 czerwca 1927 roku

List do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 9 czerwca 1927 roku, zawierający prośbę Brunona Schulza o przedłużenie pozwolenia na nauczanie rysunków na rok szkolny 1927/1928.

Podwójny arkusz szarobiałego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronie pierwszej (k. 33) i czwartej (k. 34v); dwie strony (k. 33v, k. 34) puste. Format 34×21 cm. Wyraźne ślady dwukrotnego złożenia dokumentu.

W zbiorach CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29376, k. 33 i 34.