Urszula Makowska

Urodzona w 1957 roku. Historyk sztuki. Pracuje w zespole Słownika Artystów Polskich w Instytucie Sztuki PAN.

Zajmuje się sztuką polską XIX wieku i pierwszej połowy wieku XX, kierując uwagę zwłaszcza na jej relacje z literaturą. Publikuje artykuły o twórczości rysunkowej pisarzy i wizualnej interpretacji utworów literackich, głównie Juliusza Słowackiego, w tomach pokonferencyjnych i czasopismach („Konteksty”, „Teksty Drugie”, „Ikonotheka”, „Pamiętnik Sztuk Pięknych”). Interesuje się także kulturą popularną jako obszarem recepcji wielkich dzieł (literatura, muzyka), o czym napisała kilka tekstów. Jako schulzolog debiutowała opracowaniem hasła Schulza do X tomu Słownika artystów polskich (2016).