Friedländer Michał

Publicysta i pedagog, znajomy Brunona Schulza z Drohobycza, gdzie ukończył gimnazjum, członek zarządu grupy „Kalleia”.

Urodził się w 1894 roku w Skolem, zmarł około 1942/19431. W 1921 roku, kiedy otwierał pierwszą indywidualną wystawę dzieł Schulza, pracował jako urzędnik w Borysławiu i prowadził tam działalność oświatową. Był autorem trzech (podpisanych pseudonimem) artykułów poświęconych twórczości plastycznej Schulza2. (um)

  • 1
    Zofia Borzymińska, hasło „Friedländer Michał”, [w:] Polski słownik judaistyczny, https://delet.jhi.pl/pl/psj?articleId=13980.
  • 2
    S. N-owa, [Wystawa prac graficznych młodego artysty p. Brunona Schulza…], „Świt. Organ urzędników naftowych w Borysławiu” 1921, nr 5, s. 7 (zob. Богдан Лазорак, Леонід Тимошенко, Леся Хомич, Ігор Чава, Відомий і невідомий Бруно Шульц (соціокультурний портрет Дрогобича), наукова редакція Леоніда Тимошенка, Дрогобич 2016, s. 156; Łesia Chomycz, Wokół wystawy w Borysławiu. O dwóch debiutach Brunona Schulza, „Schulz/Forum” 2019, nr 14, s. 13–32; Al. Stewe, Z wystawy obrazów, „Świt. Organ urzędników naftowych w Borysławiu” 1921, nr 11, s. 6–7 (1 czerwca 1921*); S. N-owa, Wrażenia z wystawy. (Wystawa obrazów Schulza), „Świt. Organ urzędników naftowych w Borysławiu” 1921, nr 6, s. 2–3 (15 marca 1921; zob. Богдан Лазорак, Леонід Тимошенко, Леся Хомич, Ігор Чава, op. cit., s. 226–227).