7 grudnia 1936, poniedziałek

W „Chwili” ukazuje się notatka prasowa zatytułowana Z sali odczytowej, w której wpomniany jest Bruno Schulz.

Notatka „Chwili” informuje o cyklu wykładów publicznych, które odbędą się staraniem koła rodzicielskiego przy Prywatnym Gimnazjum. im. prof. Leona Sternbacha w Drohobyczu. Jednym z prelegentów ma być Schulz, który wygłosi referat „o E.M. Lilienie* i Leopoldzie Gottliebie*”1.

Zobacz też: odczyty organizowane przez WIZO – 5 lutego 1938, 8 kwietnia 1938; publikacja cyklu artykułów o Efraimie Lilienie: 31 października 1937, 14 listopada 1937, 12 grudnia 1937, 18 grudnia 1937, 6 marca 1938, 27 marca 1938, 24 kwietnia 1938, maj–lipiec 1938, 10 lipca 1938. (pls)

  • 1
    Z sali odczytowej, „Chwila” 1936, nr 700, s. 10.
<i>Z sali odczytowej</i>, „Chwila” (wydanie wieczorne) 1936, nr 700, s. 10.
Z sali odczytowej, „Chwila” (wydanie wieczorne) 1936, nr 700, s. 10.