Якуб Ожешек

Народився в 1991 році в Ґдині. Докторант філологічного факультету Ґданського університету. Секретар редакції часопису журналу „Schulz/Forum”.

Цікавиться танатологією, антропологією літератури та популярною культурою. співпрацює з Фондом Територія книжки i видавництвом «Części Proste». Пише докторську дисертацію про некронасильство в польській культурі.