Aleksandra Skrzypczyk

Urodzona w 1990 roku. Magister filologii polskiej ze specjalizacją dziennikarską i retoryczną, uczestniczka Filologicznych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim.

Pracę magisterską poświęciła poezji Mirona Białoszewskiego. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat muzyki w dziele Brunona Schulza oraz muzycznej recepcji jego twórczości. Naukowo zajmuje się komparatystyką i korespondencją sztuk. 

Tłumacz i nauczyciel języka angielskiego, wokalistka.