18 listopada 1935, poniedziałek

Drohobycz. Bruno Schulz pisze list do Tadeusza Brezy i Zofii Nyczówny.

Pierwsza część listu Schulza do pary przyjaciół skierowana jest do Zofii Nyczówny*, narzeczonej Tadeusza Brezy. Na początku Schulz przeprasza za długie milczenie. Następnie gorzko wzmiankuje o swoich – wciąż przeciągających się – staraniach o urlop twórczy. Prosi też Nyczównę, aby w miarę możliwości zaopiekowała się jego narzeczoną Józefiną Szelińską, która od niedawna przebywa w Warszawie.

We fragmentach wiadomości przeznaczonych dla Tadeusza Brezy, prozaika i redaktora „Kuriera Porannego”*, Schulz dopytuje o przyszłość debiutanckiej powieści1 swojego adresata: „Gdzie ją wydasz? Ta książka musi [być] wydana szlachetnie i wytwornie, dobry papier, piękna czcionka”2. Sam natomiast zwierza się z kryzysu twórczego: „Moje dzieło3 bardzo powoli postępuje. Nie miałem dobrych czasów. Na wakacjach nie mogłem nic pisać. Teraz, kiedy mógłbym pisać – szkoła”4

W zakończeniu planuje przyjazd do Warszawy jeszcze przed Nowym Rokiem – tym razem chciałby zostać w stolicy na dłużej, o ile pozwolą mu na to finanse i wreszcie uzyska urlop na kontynuację pracy literackiej. Podobnie jak Nyczównę, prosi Brezę o opiekę nad Szelińską.

Zobacz też: 6 października 1935, 1 stycznia – 30 czerwca 1936*. (jo)

 • 1
  Debiutancka powieść Brezy Adam Grywałd ukazała się w 1936 roku nakładem Ferdynanda Hoesicka.
 • 2
  List Brunona Schulza do Tadeusza i Zofii Brezów z 18 listopada 1935 roku, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 56.
 • 3
  Schulz mówi zapewne o Mesjaszu*, zaginionej (i prawdopodobnie nieukończonej) powieści, która miała być jego opus magnum.
 • 4
  List Brunona Schulza do Tadeusza i Zofii…, [w:] Bruno Schulz, op. cit., s. 56.
List Brunona Schulza do Tadeusza i Zofii Brezów z 18 listopada 1935 roku
List Brunona Schulza do Tadeusza i Zofii Brezów z 18 listopada 1935 roku