[wrzesień] 1939 roku

(A) W „Piórze” ukazuje się artykuł Jana Aleksandra Króla zatytułowany Ze szkoły Kadena, w którym pojawia się opis twórczości plastycznej Brunona Schulza.

(B) Warszawa. Nakładem Nowej Biblioteki Społecznej ukazuje się książka Rzeczywistość i fikcja Stanisława Baczyńskiego, w której pojawia się omówienie twórczości literackiej Brunona Schulza.

(C) Kraków. Nakładem Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” ukazuje się książka 20 lat literatury polskiej (1918–1938) Ignacego Fika, w której pojawia się omówienie twórczości literackiej Brunona Schulza.

[wpis w opracowaniu] (pls)