[між 13 і 22 січня 1938]

Дрогобич. Бруно Шульц отримує листа від Вітольда Ґомбровича [Witold Gombrowicz].

Приятель пише Шульцові з Закопаного. Він висловлює полегшення та радість з приводу покращення самопочуття в Шульца, але стурбований відхиленням статті про Фердидурке [Ferdydurke] у часописі „Wiadomości Literackie”1.

Див. також: 20 жовтня 1937*, 16 листопада 1937*, 9 січня 1938*, 11 січня 1938*, 18 січня 1938*, 23 січня 1938*, до 19 травня 1938*, початок червня 1938*, 19 липня 1938*, жовтень 1938*. (тс) (перекл. ап)

  • 1
    Лист Вітольда Ґомбровича від початку січня 1938, [в:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 278–279; Бруно Шульц, Книга листів, уклав і підготував до друку Єжи Фіцовський, Київ 2012, с. 219–220.