23 липня [1938], субота

[Варшава]. Казимира Рихтер [Kazimiera Rychterówna] пише листа до Бруно Шульца, присвяченого справам, пов’язаним із його виїздом до Парижа.

Тема Парижа посідає більшу частину обсягу листа. Рихтер* долучається до справи придбання квитка, що має відбутися за посередництвом професійної спілки польських літераторів*. Вона розмовляє про Шульца з Мар’яном Гемаром [Marian Hemar] («Він Ваш захоплений шанувальник і просив це вам переказати»1). Листувальниця радить зустрітися з Романом Крамштиком [Roman Kramsztyk], котрий зараз перебуває у Варшаві, знайомим Мойше Кіслінґа [Moïse Kisling], із яким Шульц конче мусить зустрітися в Парижі («Кіслінґ буває в Café du Dôme щодня»2). Крім того, Рихтер обіцяє Шульцові, що спробує з’ясувати, «як перевозять малюнки»3.

Дивіться теж: 18 червня 1938, 20 липня [1938]. (cp) (перекл. ап)

  • 1
    Лист Казимири Рихтер до Бруно Шульца від 23 липня 1938, [в:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 306; український переклад Андрія Павлишина див. у: Бруно Шульц, Книга листів, уклав і підготував до друку Єжи Фіцовський, Київ 2012, с. 241.
  • 2
    Ibidem; там само.
  • 3
    Ibidem; там само.