20 липня [1938], середа

(A) Варшава. Вільгельм Корабйовський [Wilhelm Korabiowski] відповідає на листа Бруно Шульца.

(B) Казимира Рихтер [Kazimiera Rychterówna] пише листа до Бруно Шульца.

(A) Відповідь Корабйовського* свідчить про те, що незбережений лист Шульца мусив стосуватися зустрічі та розмови про його літературну творчість. Корабйовський – критик, публіцист, сатирик, актор – працював над підготовкою «критичного етюду про „Крамниці”* та „Санаторій”*»1, який мав намір спочатку виголосити в вигляді лекції у професійній спілці польських літераторів у Львові, а відтак надрукувати в часописах „Pion”* чи „Tygodnik Ilustrowany”*2. У листі він шкодує, що вони не змогли зустрітися з Шульцом під час його нещодавнього перебування у Варшаві для «давно запланованої» розмови. «Розмови, – пише він, – вельми винного боржника [...] із дуже дорогим кредитором»3. Він запевняє Шульца «у великій вдячності за миті захвату й осяяння»4, які завдячує його книжкам. Корабйовський лише має клопіт із примірником «Санаторію під Клепсидрою». На книжку, позичену в Романи Гальперн* [Romana Halpern], вже чекає наступний читач. Тому він просить Шульца надіслати обіцяний примірник «бодай на якийсь місяць»5. (cp) (перекл. ап)

(B) Вона переконує Шульца їхати до Парижа і переказує цінні вказівки стосовно паризьких контактів.

Дивіться теж: 18 червня 1938, 23 липня [1938]. (бг)

 • 1
  Лист Вільгельма Корабйовського до Бруно Шульца від 20 липня 1938, [в:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 287; український переклад Андрія Павлишина див. у: Бруно Шульц, Книга листів, уклав і підготував до друку Єжи Фіцовський, Київ 2012, с. 227.
 • 2
  Не відомо, чи Корабйовський завершив той «критичний етюд». Не вдалося також встановити, чи згадана ним лекція була виголошена. Нічого теж не відомо про публікації в часописах. Пор.: Bruno Schulz w oczach współczesnych. Antologia tekstów krytycznych z lat 1920–1939, redakcja i wstęp Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2021.
 • 3
  Лист Вільгельма Корабйовського до Бруно Шульца від 20 липня 1938, s. 287; Бруно Шульц, Книга листів, с. 227.
 • 4
  Ibidem; там само.
 • 5
  Ibidem; там само.