Biblioteka Schulz/forum

„Biblioteka Schulz/forum” gromadzi książki związane z życiem, twórczością i recepcją Brunona Schulza. Są to przede wszystkim prace, które powstały w czasie realizacji grantu NPRH 0446/NPRH4/H1a/83/2015 w latach 2015–2022, ale nie tylko. Zakładamy, że pojawią się w niej również książki schulzowskie, których autorzy postanowią przekazać je czytelnikom w wolnym dostępie. Oprócz pisemnej zgody autora i przesłania książki w formacie pdf warunkiem włączenia jej do biblioteki jest uzyskanie pozytywnej opinii zespołu redakcyjnego „Kalendarza życia, twórczości i recepcji Brunona Schulza”.

„Biblioteka Schulz/forum” jest powiązana z dostępną na stronie „Bibliografią przedmiotową i podmiotową”, która z założenia odnotowuje wszystkie odnalezione publikacje poświęcone Schulzowi oraz edycje i tłumaczenia jego utworów. Już teraz jest ich ponad pięć tysięcy i liczba ta stale rośnie, w miarę pojawiania się nowych opracowań. Wśród tej masy książek, artykułów i przyczynków znajdują się publikacje dostępne już w Internecie, część z nich można pobrać bezpośrednio z naszej strony. Na ogół jednak nie są to publikacje książkowe. Wierzymy, że wkrótce w „Bibliotece Schulz/forum” uda się stworzyć zbiór kanonicznych książek schulzowskich, które użytkownicy będą mogli pobierać w formacie pdf i korzystać z nich swobodnie w ramach licencji CC BY-NC-ND 4.0. 

Autorów i wydawców zapraszamy do współpracy. 

Załączniki