4 września 1940, środa

Drohobycz. Bruno Schulz pisze list do Tadeusza Wojciechowskiego.

Wspomina w nim dawne czasy i żali się na pracę w szkole („Człowiek w moim rodzaju nie może tego wytrzymać ani przez miesiąc, zamienia się w bezduszną maszynę”1), prosi, by Wojciechowski postarał się znaleźć mu pracę w Instytucie Sztuk Pięknych we Lwowie, w którym sam wykłada.

Zob. też: 28 września 1940. (bt)

  • 1
    List Brunona Schulza do Tadeusza Wojciechowskiego z 4 września 1940 roku [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 197.
List Brunona Schulza do Tadeusza Wojciechowskiego z 4 września 1940 roku
List Brunona Schulza do Tadeusza Wojciechowskiego z 4 września 1940 roku