Sara Gosk

Urodzona w 1994 roku. Słuchaczka studiów magisterskich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach teatrologia i filologia polska. 

Jej prace magisterskie dotyczyć będą: pierwsza – dramatów Witkacego, druga – twórczości Jarosława Iwaszkiewicza pod kątem kultury funeralnej. Należy do Pracowni Schulzowskiej, współpracuje z Kołem Naukowym Teatrologów Brikolaż. Koordynowała organizację i przygotowanie artystyczne trzech spektakli w całości opracowanych przez studentów Uniwersytetu Gdańskiego (Wieczornica, czyli pokaz dziwolągów Witkacego; Maski; Pana Sienkiewicza podróż do Ameryki), a także konferencji naukowej Sienkiewicz (nie)znany. Pracuje jako korektor w Fundacji 12kamieni.