18 listopada 1989, sobota

Gorzów Wielkopolski, Teatr im. Juliusza Osterwy. Pierwsze czytanie sztuki Księga bałwochwalcza autorstwa Krzysztofa Wójcickiego. 

Czytanie w opracowaniu reżyserskim  Marka Mokrowieckiego. Wydarzenie odbywa się w ramach Sceny Dramatu Współczesnego (performatywne czytanie współczesnych dramatów). 

Aranżację przestrzeni przygotował Marian Fiszer.

Zobacz też: 17 maja 1992, 11 listopada 1992. (bt)