[między 8 a 12 września 1940]

Schulz zostaje poddany operacji usuwania kamieni nerkowych.

W liście do Anny Płockier* Schulz wspomina, że w najbliższych dniach czeka go drugi w tym roku zabieg i w związku z tym nie może przyjechać w niedzielę do Borysławia*. Z listu do Płockier z 13 września wynika, że Schulz jest już po operacji. (bt)