Żaneta Nalewajk-Turecka

Urodzona w 1977 roku. Doktor habilitowana, historyczka literatury, komparatystka. Pracuje w Zakładzie Komparatystyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Współzałożycielka i redaktorka naczelna (od 2005 roku) kwartalnika „Tekstualia”. Od 2009 roku polska koordynatorka projektu wymiany przekładów w ramach programu „Review within Review” („Czasopismo w czasopiśmie”). Jest autorką monografii W stronę perspektywizmu. Problematyka cielesności w prozie Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza (Gdańsk 2010) oraz Leśmian międzynarodowy – relacje kontekstowe. Studia komparatystyczne (Kraków 2015), współredaktorką (razem z Edwardem Kasperskim) monografii: Edgar Allan Poe. Klasyk grozy i perwersji (i nie tylko) (Warszawa 2009) oraz Edgar Allan Poe – niedoceniony nowator (Wrocław 2010), a także Romantyzm Drugiej Wielkiej Emigracji (Warszawa 2012, przy współpracy Magdy Nabiałek, Magdaleny Mips i Joanny Jastrzębskiej), Sekundy (i) epoki. Czas w literaturze polskiej po 1989 roku (przy współpracy Magdaleny Mips, Warszawa 2013). Zredagowała również tom Podmiot w literaturze polskiej po 1989 roku. Antropologiczne aspekty konstrukcji (Warszawa 2011) oraz podręcznik akademicki Edwarda Kasperskiego Metody i metodologia. Metodologia ogólna, nauki humanistyczne, wiedza o literaturze (Warszawa 2017). Jest edytorką i współredaktorką książki Rytm twórczego życia. Jubileuszowe rozmowy o literaturze (wspólnie z Iwoną Smolką i zespołem redakcyjnym kwartalnika „Tekstualia”, Gdańsk 2013). Publikowała liczne artykuły w tomach zbiorowych oraz w czasopismach. Jej teksty tłumaczone były na języki: angielski, ukraiński, bułgarski, czeski, słoweński i serbski. Jest członkinią Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej oraz Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. E-mail: zaneta_nalewajk@o2.pl.