7 червня 1919, субота

Львів. Юзефина Шренцель [Józefina Schrenzel] офіційно змінює своє прізвище на Шелінська.

Як повідомляє запис у метричній книзі записів про народження, внесений туди «внаслідок рескрипту галиц. Намісництва від 7/6 1919 (26985/II 1607)», «Намісництво у Львові дозволило Юзефині Шренцель [Józefina Schrenzel] змінити прізвище „Шренцель” на „Шелінська”»1.

Див. також: 5 січня 1905, кінець 1932 року, весна 1933 року, 11 липня 1991. (тс) (перекл. ап)

  • 1
    Archiwum Główne Akt Dawnych, Księgi metrykalne gmin wyznania mojżeszowego z terenów tzw. „zabużańskich”, 1789–1943, sygn. 1/300/0/-/2392, k. 75.