Odpis wierzytelny Dyplomu Nauczyciela Szkół Średnich z 1928 roku

CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29379, k. 18.

Odpis wierzytelny Dyplomu Nauczyciela Szkół Średnich z 1928 roku.

Pojedynczy arkusz szarobiałego papieru, zapisany czarnym atramentem. Wyraźne ślady dwukrotnego złożenia. Format 34×21 cm.