Odpis wierzytelny listu do Brunona Schulza z 12 kwietnia 1929 roku

Odpis wierzytelny listu do Brunona Schulza z 12 kwietnia 1929, sporządzony 28 listopada 1932 roku.

Pojedynczy arkusz szarobiałego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronie pierwszej (k. 26), strona druga pusta. Format 34×21 cm.