Odpis świadectwa egzaminu państwowego z 1924 roku

  • Odpis wierzytelny świadectwa egzaminu państwowego z 1924 roku
  • Odpis wierzytelny świadectwa egzaminu państwowego z 1924 roku
  • Odpis wierzytelny świadectwa egzaminu państwowego z 1924 roku
CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29379, k. 4 i 5.

Odpis wierzytelny świadectwa egzaminu państwowego z 1924 roku.

Podwójny arkusz papieru. Poniżej odpisu wykonanego ręką Schulza znajdują się: dwa czerwone znaczki opłaty skarbowej, notarialne poświadczenie zgodności sporządzone pismem maszynowym, owalna pieczęć oraz podpis notariusza Stanisława Tokarskiego. Format 34×20,5 cm.